Flehite, historisch jaarboek 2013

€ 5,00

Het jaarboek biedt zeven verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

  • Hoe zou Huis Randenbroek er uit hebben gezien toen Jacob van Campen het rond 1630 ontwierp? (Auteur: Cor van den Braber)
  • Waarom liep de bouw van het Bergkwartier zo anders dan de projectontwikkelaar in 1898 voorzag? (Auteur: Erwin Borggreve)
  • Architect Gerrit Adriaans blijkt in 1929 een bijzondere poppenkast te hebben gemaakt. (Auteur: Anton Groot)
  • Theo Colenbrander ontwierp de tapijten van de Amersfoortsche Tapijtfabriek, die internationale faam verwierf maar daarna vergeten is. (Auteur: Marjan de Man)
  • Dan verschuift de aandacht naar Benjamin Cohen, een Joodse tabakshandelaar en bankier die zaken deed met vorsten en prins Willem V te logeren had tijdens de burgeroorlog van 1787. (Auteur: Joost Morel)
  • En wat betekende de volgende oorlog van 1794-1795 voor de gewone man, toen duizenden Nederlandse, Britse en Duitse militairen in de omgeving waren gelegerd en ingekwartierd? (Auteur: Raymond Uppelschoten)
  • Hoe verzetten de katholieken zich na de Hervorming van 1579 tegen pretenties van de gereformeerde minderheid? (Auteur: Dick van Wees)