Flehite, historisch jaarboek 2011

€ 5,00

In dit jaarboek staan de volgende onderwerpen:

  • Henk van Tilburg schrijft over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).
  • Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.
  • Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.
  • Simon Groot brengt ook een Amersfoortse componist voor het voetlicht: Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550 – Amersfoort? 1628/29). Hij reisde naar de archieven van Rieti, Assisi en Rome en ontdekte onvermoede kanten aan Tollius’ leven als dirigent.
  • Vervolgens schrijft archeoloog André Clazing een artikel over de Papenhofstede. Een stil straatje dat er wat vergeten bijligt, maar niettemin op een eerbiedwaardig lange geschiedenis kan terugzien.
  • Marc Hameleers verhaalt over zes verschillende uitgaven van de populairste polderkaart van Eemland (1666-1824). Deze kaart bestaat uit vier gegraveerde bladen met alle waterlopen en percelen, compleet met de namen en wapens van alle polderbestuurders. De edities zijn voortaan eenvoudig te achterhalen met behulp van dit artikel.
  • Ten slotte schrijft Saskia Schrijer over de ontwikkelingsgeschiedenis van de begraafplaats Rusthof.