Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts garnizoen

€ 12,50

Jan Carel van Dijk, Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts Garnizoen.

(Amersfoort, Stichting Flehite Publicaties)

80 pagina’s, geïllustreerd, gebonden.

ISBN 978 90 8207 489 5 

 

Bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1860 No 22 werd Amersfoort formeel een garnizoen, wat inhield

dat legeronderdelen er een vaste standplaats hadden. Het zou rond 1900 uitgroeien tot het grootste van Nederland. Ook nu nog is er omvangrijke militaire aanwezigheid dankzij de Bernhardkazerne en het oefenterrein De Vlasakkers, dat zelfs een eigen spoorwegemplacement heeft.

Enige kampementen en kazernes in Leusden en Soesterberg vielen geruime tijd onder het verzorgingsgebied. Daarvan wordt de Dumoulinkazerne in Soesterberg vanwege de eigen ontwikkeling en geringe gerichtheid op Amersfoort niet beschreven. De vestigingen in Leusden daarentegen wél. Het boek is doorspekt met wetenswaardigheden. Leuk toeval is bijvoorbeeld dat het in de Keistad gevestigde Regiment Huzaren Prins Alexander jarenlang als commandant een Amersfoorter met de naam Doug Alexander had.