Publicatielijst

Op deze pagina kunt u de boeken vinden voor de normale prijzen. Wilt u ledenkorting ontvangen? Ga dan naar https://historisch-amersfoort.nl/lid-worden/ of klik op knop rechts van deze pagina

 

Wie kent Amersfoort niet, die middeleeuwse
stad in het midden van ons
land? Maar hoe is die stad eigenlijk ontstaan?
Wie zijn de Amersfoorters en waar komen
zij vandaan? Hoe regelden zij hun zaken en
bouwden zij aan hun stad? Hoe hielden zij
vijanden buiten de muren en kregen zij het
water weg? Wat deden ze voor de kost en
wat vonden ze leuk en belangrijk? Hoe werden
mogelijkheden benut en tegenslagen
overwonnen? Zonder een rij boeken te hoeven
lezen, kom je daarover in deze beknopte
geschiedenis veel te weten.

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Jan Carel van Dijk, Ruim anderhalve eeuw Amersfoorts Garnizoen.

(Amersfoort, Stichting Flehite Publicaties)

80 pagina’s, geïllustreerd, gebonden.

ISBN 978 90 8207 489 5 

 

Bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1860 No 22 werd Amersfoort formeel een garnizoen, wat inhield

dat legeronderdelen er een vaste standplaats hadden. Het zou rond 1900 uitgroeien tot het grootste van Nederland. Ook nu nog is er omvangrijke militaire aanwezigheid dankzij de Bernhardkazerne en het oefenterrein De Vlasakkers, dat zelfs een eigen spoorwegemplacement heeft.

Enige kampementen en kazernes in Leusden en Soesterberg vielen geruime tijd onder het verzorgingsgebied. Daarvan wordt de Dumoulinkazerne in Soesterberg vanwege de eigen ontwikkeling en geringe gerichtheid op Amersfoort niet beschreven. De vestigingen in Leusden daarentegen wél. Het boek is doorspekt met wetenswaardigheden. Leuk toeval is bijvoorbeeld dat het in de Keistad gevestigde Regiment Huzaren Prins Alexander jarenlang als commandant een Amersfoorter met de naam Doug Alexander had.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het grootste en meest unieke merkartikelenbedrijf dat Amerfoort ooit heeft gekend, het Erdalconcern. Natuurlijk kan dan niet worden ontkomen aan het noemen van jaartallen en persoonsnamen, maar het is ook doorspekt met nostalgische afbeeldingen en leuke wetenswaardigheden. Cor Boonstra, de latere Philips president, heeft er bijvoorbeeld het vak van CEO geleerd! Rond 1960 werkten er alleen al in Amersfoort inclusief de buitendienst zo'n 700 medewerkers en ging het bedrijf qua productenaanbod steedsmeer op een 'Unilever in het klein' lijken.

 

 • Uitvoering: hardcover
 • Aantal pagina's: 80
 • Auteur: Jan Carel van Dijk
 • ISBN: 978 90 8207 483 3

Deze wandeling voert langs maar liefst 24 plekken met een religieus karakter: van de St. Joriskerk tot de synagoge en het klooster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. In kort bestek voert de wandeling  u  door de kerkgeschiedenis van Amersfoort, maar ook van Nederland.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur, maar kan desgewenst ingekort of uitgebreid worden. Na afloop kunt u alles nog eens rustig nalezen in de wandelgids ‘Heilige huizen: religieus erfgoed Amersfoort’.

Vijftig topstukken werden al eerder beschreven, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de OVF. Ludo Jongen, Fred van Kan, Onno Maurer, Gerard Raven en Francien Snieder publiceerden toen 'Verzamelen in Vereniging. Uit de collectie van Flehite' (Amersfoort 2004). Inmiddels telt de vereniging 135 jaren en is er gelegenheid voor een nieuwe selectie. Twintig van de vijftig topstukken stonden ook al in de eerste bundel. Deze artikelen zijn herschreven door de redactie en soms aangevuld; ze zijn niet gesigneerd. Ook bestond de wens om een grotere groep deskundigen aan het woord te laten. 23 auteurs schreven artikelen over hun eigen specialisme.

 • Uitvoering: hardcover
 • Schrijver: B.G.J. Elias
 • Aantal pagina's: 232

Jaarboeken

Hieronder vindt u de leverbare jaarboeken voor de normale prijzen

 

Het jaarboek 2021 biedt nieuws uit vijf onderzoeken. Taco Hermans vertelt over het middeleeuwse kasteel en de latere buitenplaats Grimmestein in Baarn. Gerard Raven is naar aanleiding van corona gaan kijken hoe de pest Amersfoort drie eeuwen lang in de greep hield. Omdat het kloosters van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort aan de Zuidsingel is verkocht dook Sandra Hovens in de bouwgeschiedenis, tot aan het Sint-Barbaraklooster uit de 14e eeuw. Addy Schuurman onthult wat Amersfoorters over Multatuli dachten en Wichard Maassen beoordeelt het optreden van de krachtige wethouder Wim Huslage. Ook de jaaroverzichten van Monumentenzorg en Archeologie zijn er weer. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de vele wisselingen in de redactie, die gestaag verjongt.

 

 

Normale prijs 18,90

Ledenprijs   15,00

In het Jaarboek 2020 staan de volgende artikelen

 • Laura J. Meilink-Hoedemaker: De oprichting van de Nederlandse beiaardschool in 1953.
 • Wim van Schaik: Het Soester dorpsbestuur (1780-1830).
 • Pieter Koekkoek: De doperse beweging in het Eemland (1530-1580).
 • Ton Reichgelt: De Hooglandse boerderij Luttike Weede van Armen de Poth (1351-1832).
 • Sandra den Dulk: De tuinmuur in de Muurhuizen.
 • Eric van der Velden: Hoe Amersfoort een festivalstad werd (1971-2020).
 • Francien Snieder: Archeologische vondsten op de Hof, gehouden tegen het licht van de Moderne Devotie.
 • Marjan de Man: Verbouwingen door de sjiekste opdrachtgevers van Amersfoort (1750-1780).
 • Hans Smit: Het Amersfoorts leesgezelschap ‘Tot Nut en Beschaving’ (1835-na 1879).

n het Jaarboek 2019 staan de volgende artikelen:

 • Cheyenne Wehren: De schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor.
 • Addy Schuurman: Politieke democratisering in Amersfoort rondom de invoering van het algemeen kiesrecht (ca. 1890-1930).
 • Gerard Raven: De Oecumenische Raad van Kerken in Amersfoort (1954-1969).
 • Marjan De Man: Gebroeders De Wilde, Amersfoortse beeldhouwers in de Gouden Bocht van Amsterdam.
 • Jan H. Lodewijks: Wie waren de vier Joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren die op 1 maart 1941 op Duits bevel zijn ontslagen?
 • Hans Smit: Leescultuur in Amersfoort (1700-1900).

In het Jaarboek 2018 staan de volgende artikelen:

 • Michelle Meuffels schrijft over “Van vlooientheater tot Grand Theatre”.
 • John Galjaard schrijft over Zuiderhoek, de eerste naoorlogse stadsarchitect van Amersfoort.
 • Jos Hilhorst geeft een beeld van Willem Rijkszn, boerenzoon uit Soest, rentmeester van het Sint-Pietersgasthuis.
 • Ludo Jongen vertelt “In de doofpot” over de bouw van de Sint-Ansfriduskerk in Amersfoort: een poging tot reconstructie.
 • William ten Brink onderzocht “Kazernes in Amersfoort”, het garnizoen als aanjager van de lokale economie eind 19e eeuw.
 • Saskia Stouten-Schrijer schrijft over “Ontwerp en ontwikkeling van de wederopbouwwijk Jeruzalem en Jericho”.
 • Dick van Wees onderzocht de kunst van vreedzaam met elkaar te leven, ook in oorlogstijd, tussen katholieken en gereformeerden (1667-1677)

In het Jaarboek 2017 staan de volgende artikelen:

 • Burchard Elias heeft onderzoek gedaan naar de Amersfoortse Kunsthandel en meubelfabriek Fontein.
 • Annelies Frequin bestudeerde het schilderij “De bespotting van Christus” door Gerrit van Stellingwerff (1643).
 • Gerard Raven onderzocht de Amersfoortse emigratie kort na de Tweede Wereldoorlog.
 • Ton Reichgelt laat met de familie Van der Maat de macht zien van de middeleeuwse elite.
 • Hans Smit geeft een beeld van Amersfoortse boekcultuur in de periode 1750-1900.
 • Bertus Wouda onderzocht de Watersnood van 1916.

In het Jaarboek 2016 staan de volgende artikelen:

 • Thomas H. von der Dunk: Twee bijzondere torenbekroningen in het Sticht. De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort en de Cuneratoren in Rhenen nader beschouwd.
 • Johan Teters: Bloedige Donderdag, 2 augustus 1787. De Amersfoortse Onze Lieve Vrouwekerk ontploft.
 • Heleen Kole: De Amersfoorters als bestuurders in het vroegmoderne waterschap (1603-1800).
 • Henk van der Lee: Dirk Harting (Salatiga 1884 – Haarlem 1970), een technisch perfect ambachtsman: etser, lithograaf, graveur, tekenaar, schilder en grafisch ontwerper.
 • Gerard Raven: “A founding father of New York”; Wolfert van Kouwenhoven en zijn kinderen in Amerika.
 • Hans Zijlstra: “Doe wat het gezond verstand zegt”. Burgemeester Van Randwijck en de Grote Oorlog.
 • Casper Staal: Van Amersfoort naar Ascheberg, een schilderstuk van Abraham Bloemaert ca. 1610.
 • Betsie van Ravenhorst: Amersfoort, mei 1940: een ordelijke en goed geregelde volksverhuizing.

Ook dit jaar bevat het jaarboek zes interessante artikelen over de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

Deze zes hoofdstukken zijn:

 • Arnoud van IJsselstein, schout van Amersfoort en Eemland (Auteur: Jos G.M. Hilhorst)
 • Klein bier en groot bier (Auteur: Rien Huiskamp)
 • De ‘Eerste Amersfoortse Tram-Autodienst Onderneming’ (1924-1930) (Auteur: Jan H. Lodewijks)
 • ‘Voor een civile prijs’ (Auteur: Bert Stamkot)
 • Centsprenten uit Amersfoort (Auteur: Jo Thijssen)
 • Lastige paters in Amersfoort 1635-1667 (Auteur: Dick van Wees)

Het jaarboek biedt zes verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

 • Het eerste artikel gaat over de Belgische vluchtelingen in Amersfoort tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Wie waren zij, en bleef de hartelijke ontvangst ook zo naarmate de oorlog langer duurde? (Auteur: Jeanette Pors)
 • Daarna wordt de aandacht gericht op de Amersfoortse graficus Dirk Boode (1889-1965). Deze autodidact had vooral belangstelling voor de natuur. Hij viel op door continue experimenten met ets- en linoleumtechnieken. (Auteur: Catelijne van den Bosch)
 • Het derde onderwerp is het aparte Joodse onderwijs dat in 1941 is opgelegd door de Duitse bezetter. Waarin verschilde de situatie in Amersfoort met die in Amsterdam? (Auteur: Femke Mooijekind)
 • Dan verschuift de blik naar de 15e en 16e eeuw. Wat is de betekenis van handschriften en vroege drukken van boeken uit Amersfoortse kloosters? (Auteur: Bram Boers)
 • Het vijfde onderwerp is boerderij De Hoef/Bijlerhoef in Hoogland. Welke landerijen hoorden erbij, hoe was de bedrijfsvoering en wat waren de opbrengsten in 1500-1800? (Auteur: Ton Reichgelt)
 • Ten slotte een studie over de opgegraven skeletten van mensen sinds de middeleeuwen. Wat weten we nu over de Amersfoortse bevolking en cultuur? (Auteur: Timo D’Hollosy. Gegevens: Henk de Boer)

Het jaarboek biedt zeven verschillende invalshoeken op de geschiedenis van Amersfoort en Eemland.

 • Hoe zou Huis Randenbroek er uit hebben gezien toen Jacob van Campen het rond 1630 ontwierp? (Auteur: Cor van den Braber)
 • Waarom liep de bouw van het Bergkwartier zo anders dan de projectontwikkelaar in 1898 voorzag? (Auteur: Erwin Borggreve)
 • Architect Gerrit Adriaans blijkt in 1929 een bijzondere poppenkast te hebben gemaakt. (Auteur: Anton Groot)
 • Theo Colenbrander ontwierp de tapijten van de Amersfoortsche Tapijtfabriek, die internationale faam verwierf maar daarna vergeten is. (Auteur: Marjan de Man)
 • Dan verschuift de aandacht naar Benjamin Cohen, een Joodse tabakshandelaar en bankier die zaken deed met vorsten en prins Willem V te logeren had tijdens de burgeroorlog van 1787. (Auteur: Joost Morel)
 • En wat betekende de volgende oorlog van 1794-1795 voor de gewone man, toen duizenden Nederlandse, Britse en Duitse militairen in de omgeving waren gelegerd en ingekwartierd? (Auteur: Raymond Uppelschoten)
 • Hoe verzetten de katholieken zich na de Hervorming van 1579 tegen pretenties van de gereformeerde minderheid? (Auteur: Dick van Wees)

In het jaarboek staan zeven artikelen met zeer gevarieerde onderwerpen over de geschiedenis met betrekking tot Amersfoort en omgeving.

 • Dick Kaajan schrijft over het karakter van de geboren Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt, naar aanleiding van een niet eerder gepubliceerde verkenning uit 1960.
 • Jan H. Lodewijks beschrijft het leven van Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959). Een joodse Amersfoortse koopman/ondernemer met een buitengewone veerkracht, een man om te gedenken.
 • Margriet Mijnssen-Dutilh en Willem van Maren spreken over de afwateringsproblemen van Maarsbergen naar Woudenberg, waarin de inhoud en betekenis van een oorkonde uit 1370 centraal staat.
 • Patricia Debie schrijft over twee invloedrijke Amersfoorters, tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1943) en zijn oom A.M. Tromp van Holst (1854-1920). Zij voerden één van de eerste Nederlandse tuinrestauraties uit, van een 17e-eeuwse tuin in Amersfoort.
 • Gerard Raven besluit zijn reeks over de protestantse fusiekerken met een artikel over de laatste tachtig jaar van de lutherse gemeente Amersfoort, 1929-2009.
 • Geertruida de Moor en Ronald van der Spiegel houden een pleidooi om voor een goed beeld van de Hollandse lakennijverheid ook het Amersfoortse laken te bezien. Zij onderzoeken de aankopen van Amersfoorts laken door het klooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, rond 1500.
 • Wilma van den Heuvel en Maarten van Dijk geven een overzicht van de op dit moment verzamelde kennis over grafheuvels in de regio Amersfoort. Zij zien in hun inventarisatie aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

  In het jaarboek staan zeven artikelen met zeer gevarieerde onderwerpen over de geschiedenis met betrekking tot Amersfoort en omgeving.

  • Dick Kaajan schrijft over het karakter van de geboren Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt, naar aanleiding van een niet eerder gepubliceerde verkenning uit 1960.
  • Jan H. Lodewijks beschrijft het leven van Nathan Hilversum (Amersfoort 1873-1959). Een joodse Amersfoortse koopman/ondernemer met een buitengewone veerkracht, een man om te gedenken.
  • Margriet Mijnssen-Dutilh en Willem van Maren spreken over de afwateringsproblemen van Maarsbergen naar Woudenberg, waarin de inhoud en betekenis van een oorkonde uit 1370 centraal staat.
  • Patricia Debie schrijft over twee invloedrijke Amersfoorters, tuinarchitect H.F. Hartogh Heys van Zouteveen (1870-1943) en zijn oom A.M. Tromp van Holst (1854-1920). Zij voerden één van de eerste Nederlandse tuinrestauraties uit, van een 17e-eeuwse tuin in Amersfoort.
  • Gerard Raven besluit zijn reeks over de protestantse fusiekerken met een artikel over de laatste tachtig jaar van de lutherse gemeente Amersfoort, 1929-2009.
  • Geertruida de Moor en Ronald van der Spiegel houden een pleidooi om voor een goed beeld van de Hollandse lakennijverheid ook het Amersfoortse laken te bezien. Zij onderzoeken de aankopen van Amersfoorts laken door het klooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout, rond 1500.
  • Wilma van den Heuvel en Maarten van Dijk geven een overzicht van de op dit moment verzamelde kennis over grafheuvels in de regio Amersfoort. Zij zien in hun inventarisatie aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.

In dit jaarboek staan de volgende onderwerpen:

 • Henk van Tilburg schrijft over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).
 • Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.
 • Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.
 • Simon Groot brengt ook een Amersfoortse componist voor het voetlicht: Joannes Tollius (Amersfoort ca. 1550 – Amersfoort? 1628/29). Hij reisde naar de archieven van Rieti, Assisi en Rome en ontdekte onvermoede kanten aan Tollius’ leven als dirigent.
 • Vervolgens schrijft archeoloog André Clazing een artikel over de Papenhofstede. Een stil straatje dat er wat vergeten bijligt, maar niettemin op een eerbiedwaardig lange geschiedenis kan terugzien.
 • Marc Hameleers verhaalt over zes verschillende uitgaven van de populairste polderkaart van Eemland (1666-1824). Deze kaart bestaat uit vier gegraveerde bladen met alle waterlopen en percelen, compleet met de namen en wapens van alle polderbestuurders. De edities zijn voortaan eenvoudig te achterhalen met behulp van dit artikel.
 • Ten slotte schrijft Saskia Schrijer over de ontwikkelingsgeschiedenis van de begraafplaats Rusthof.

Het Jaarboek Flehite is voor het eerst volledig in kleur verschenen. De Stichting Flehite Publicaties heeft het voornemen om het Jaarboek voortaan in deze vorm te gaan uitgeven.

 • André Clazing geeft inzicht in de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen. Hij doet dit naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop werd gesloopt.
 • Verder schrijft Henk van der Lee over de Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken J. Valkhoff. Zijn artikel is rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronvermelding en boekenlijst.
 • Daarna geeft Francien Snieder een beschouwing over het opvallende feit dat Amersfoort heel lang een agrarisch karakter heeft behouden. De bouw van de tweede stadsmuur was mede bedoeld ter bescherming van de boerenbedrijven.
 • Dan volgt een artikel van Gerard Raven over de gereformeerde kerkbladen van 1917-2000.
 • Tenslotte behandelt Johan Teters 30 jaar binnenstadsvernieuwing in Amersfoort van 1945-1975.

In dit jaarboek staan de volgende onderwerpen!

 • Piet H.D. Leupen: 750 jaar Amersfoort. Naar aanleiding van een oorkonde 
 • André Clazing (m.m.v. Sjoukje van der Linde): Bakmanschap. Pottenbakkers, Dakpannen/bakkers en Tabakspijpenmakers in Amersfoort
 • Ronald Rommes: De bouwstenen van het boerenbolwerk. Landbouw en landbouw/organisaties in Eemland 1850-1930  
 • Dolf van Weezel Errens: Adolphe van Weezel Errens (1866-1939). Landschapschilder en etser
 • Anton Groot: Gerrit Adriaans (1898-1971). Een vergeten architect, ontwerper en religieus socialist

In dit jaarboek staan de volgende onderwerpen:

 • S.H. Groot: Cantionum Musicarum (Düsseldorf 1563). Een `Amersfoorts muziekboek`                  
 • Ignaz Matthey: `Genacht geliefden! Voor eeuwig genacht!`. Lucas Kier van Ootmarsum en het einde der tijden      
 • Gerard Raven: De hervormde kerkbladen van Amersfoort 1846-1999    
 • Gerard Brouwer: Weefkunst in Soest en Baarn. De handweverij en tapijtknoperij Edmond de Cneudt (1937-1984)                
 • Koos van Noppen: Het ontslag van dominee Johannes Kluppel in 1745  
 • Loes Tieman: Het kantoor van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Een modern gebouw in het historische hart van Amersfoort      
 • Jan H. Lodewijks: Drie Melmen aan de Eem? Een kritiek na veertig jaren                           
 • S.H. Groot: Toelichting op de bijgeleverde cd `prenez plaisir, ghy gheesten amoreus`

 

In dit jaarboek staan de volgende onderwerpen:

 • Gideon Boekenoogen en Timo d’Hollosy: Als het kalf… Inventarisatie van waterputten uit opgravingen binnen de tweede omwalling van Amersfoort
 • P.J.J.M. van Wees: De Byler- of Bijlaarsfundatie in Amersfoort (1520-circa 1950)                 
 • W.J.H. Verwers en A.D. de Jonge: Het hofje De Armen de Poth. De bouwgeschiedenis.
 • Jaap Evert Abrahamse: `Wegh der weegen’: ontwerp en aanleg van de Amersfoortseweg. Een zeventiende-eeuws landinrichtingsproject door Jacob van Campen.
 • M. Mijnssen-Dutilh: `Zwaar met ijs bezet en bovenmate met water bezwaard.’ De doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855 en wat daaraan voorafging
 • Arend Ruizendaal: `Waar spannen wij ons dan nog voorin?’. De stoombootdienst van Kievits & Co. 1858-1859
 • Fred van Kan: De Amersfoortse winkeliersbeurs van 1923